BADANIA PORADNI MEDYCYNY PRACYCENA BRUTTO
ważna od 29.11.2023
Badanie lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych120 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych130 zł
Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia180 zł

Badanie lekarza medycyny pracy po zwolnieniu lekarskim
150 zł

Badanie lekarza uprawnionego na podstawie art 75 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami / kat A, B
200 zł wg ustawy
Badanie okulistyczne w ramach badania profilaktycznego100zł
Badanie neurologiczne w ramach badania profilaktycznego100zł
Badanie laryngologiczne w ramach badania profilaktycznego100zł
Konsultacja psychologiczna – pełna sprawność psychoruchowa150zł
Badanie psychologiczne osób kierujących pojazdem służbowym (pełna sprawność psychoruchowa + widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie)200zł
widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie250 zł
Badanie psychologiczne na podstawie art 82 ust 1 pkt 1 i 2 / kat A, B /150 zł wg ustawy
Badanie psychologiczne kierowcy podlegającemu ustawie o transporcie drogowym200 zł
wg ustawy
Wydanie duplikatu orzeczenia lekarza medycyny pracy80 zł
Wydanie duplikatu orzeczenia psychologicznego 80 zł
EKG50 zł
Spirometria60 zł
Audiogram 50 zł
Tympanometr50 zł
RTG klatki piersiowej 60 zł
Badania laboratoryjne wg cennika Diagnostyki——
badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń badania psychologiczne dla osób posiadających pozwolenie na broń – wznowienieCena po konsultacji w GOBLL Cena po konsultacji w GOBLL
BADANIA SPORTOWECENA BRUTTO
ważna od 03.04.2023
Badania sportowców wstępne do 21 r.ż.300 zł
Badania sportowców okresowe do 21 r.ż.280 zł
Badanie sportowców wstępne dla dorosłych380 zł
Badania sportowców okresowe dla dorosłych280 zł
KONSULTACJECENA BRUTTO
okulista – badania podstawowe z badaniem komputerowym150 zł
internista150 zł
laryngolog150 zł
neurolog150 zł
ortopeda150 zł
chirurgia ogólna150 zł
konsultacja kardiologiczna – piloci150 zł
konsultacja dermatologiczna150 zł
  
BADANIA DIAGNOSTYCZNECENA BRUTTO
EKG spoczynkowe50 zł
Wszystkie badania kontrolne /medycyna pracy/150 zł
Badanie wrażliwości na olśnienie, oceny widzenia zmierzchowego250 zł
Badanie widzenia przestrzennego ( stereometrii)150 zł
RTG klatki piersiowej do Medycyny Pracy55 zł
audiogram50 zł
tympanometr50 zł
badania spirometryczne60 zł
Gastroskopia z badaniem histopatologicznym i testem H.pylori290 zł
+30 zł test ureazowy 
 60 zł za każdy punkt biopsyjny
Holter ciśnieniowyaktualnie nie wykonujemy 
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIECENA BRUTTO
pomiar ciśnienia tętniczego krwiGratis
iniekcja dożylna25 zł
iniekcja domięśniowa20 zł
szczepienie p/tężcowi50 zł + cena szczepionki
POZOSTAŁECENA BRUTTO
wydanie dodatkowego orzeczenia na podstawie wcześniejszych badań z medycyny pracy100 zł
przygotowanie dokumentacji w języku angielskim // licencje obce // transfery*   *opłata dotyczy dokumentacji nie medycznej250 zł*
wydanie orzeczenia med. pracy dla pilotów100zł/ zł zaśw.prom.joniz.
wydanie zaświadczenia do ZUS100 zł
wydawanie orzeczenia dla firm ubezpieczeniowych po wypadku100 zł
wydanie duplikatu orzeczenia lotniczego z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem/ 200 zł
wydanie orzeczenia – zaświadczenia /medycyna sportowa/wg/cennika  zł /50 zł/
BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE cennik badań z dn. 03.07.2023 
Ocena osobowości i charakteru kandydata na EGZAMINATORA PRAKTYCZNEGO 300zł
Ceny badań dla członków Aeroklubów
według zawartych umów uwzględniając
§4 umowy   o współczynnik inflacyjny GUS 
ogłoszony w dn. 13.01.2023
KLASA 1 / samoloty zawodowe, liniowe/ 
Wstępne – ZAWIESZONE   CZASOWO DO ODWOŁANIACENA BRUTTO
członkowie Aeroklubówwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali3500zł
OkresoweCENA BRUTTO
członkowie Aeroklubówwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali1200zł
OkolicznościoweCENA BRUTTO
członkowie Aeroklubówwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali1200zł
KLASA 2 ,RAPORT MEDYCZNY,LICENCJA KRAJOWA/ samoloty turystyczne, szybowce, wiatrakowce, balony, personel pokładowy CC,dyspozytor lotniczy/ 
WstępneCENA BRUTTO
członkowie Aeroklubówwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali800zł
OkresoweCENA BRUTTO
członkowie Aeroklubówwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali600zł
OkolicznościoweCENA BRUTTO
członkowie Aeroklubówwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali600zł
  
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI,LAPL /drony, skoczkowie spadochronowi, motolotnie, paralotnie, lotnie, mechanicy lotniczy, AFISL, samoloty ultralekkie/ 
 CENA BRUTTO
WSTĘPNE800zł
Okresowe600zł
Okolicznościowe600zł
KLASA 3/ kontroler ruchu lotniczego, praktykant ruchu lotniczego/ 
 CENA BRUTTO
 WSTĘPNE – ZAWIESZONE   CZASOWO DO ODWOŁANIA800zł
OKRESOWE600zł
OKOLICZNOŚCIOWE600zł

Jak do nas dojechać?