Badania lotniczo-lekarskie

Centrum Medycyny Lotniczej GOBLL przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydatów i członków personelu lotniczego – do wykonywania czynności pilota statku powietrznego (pilotów samolotowych, śmigłowcowych, szybowcowych, balonowych i innych ), personelu pokładowego i innych osób zaliczanych do grona członków personelu lotniczego, kontrolerów/kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego, osób wykonujących loty motolotniowe czy paralotniowe/skoki spadochronowe i prowadzących działalność gospodarczą lub chcących uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym.

Rozróżniamy następujące badania: wstępne, okresowe, okolicznościowe.

Badaniom podlegają:

Kandydaci lub posiadacze:

 • licencji pilota liniowego – samolot, śmigłowiec, pionowzlot;
 • licencji pilota zawodowego – samolot, sterowiec, śmigłowiec, pionowzlot

Kandydaci lub posiadacze:

 • licencji pilota turystycznego – samolot, sterowiec, śmigłowiec, pionowzlot;
 • licencji pilota szybowcowego;
 • licencji pilota balonu wolnego;
 • licencji nawigatora lotniczego;
 • licencji pokładowego mechanika lotniczego.
 • skoczkowie spadochronowi (badania na potrzeby skoków za granicą w różnych krajach EASA)

Kandydaci lub posiadacze licencji LAPL

stewardessy/stewardzi – kandydaci i posiadający nalot

kandydaci lub Kontrolerzy Ruchu Lotniczego:

 • licencji Kontrolera Ruchu Lotniczego;
 • Praktykant – Kontroler Ruchu Lotniczego
 • pilota motolotni;
 • pilot lotni;
 • pilot parolotni;
 • skoczka spadochronowego (krajowe);
 • operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;
 • informator lotniskowej służby informacji powietrznej;
 • informator służby informacji powietrznej.

Informacje

Gabinet 108 (I pietro)

Rezerwacja terminu badań dla personelu lotniczego i kandydatów na personel lotniczy

+48 506 395 795
kll@gobll.pl

dr n. med. Dariusz Kraśnicki
dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
Lek. med. Adam Hodakowski
Lek. med. Maciej Kozina

Poniedziałek, Wtorek, Środa
w godz. 8:00 – 15:35

Badania wstępne na KL.I i KL.III
ZAWIESZONE CZASOWO DO ODWOŁANIA

Zakres Badań Lotniczo-Lekarskich

Przygotowanie do badania:

Poniżej przedstawiono zakres badań wstępnych na 1, 2 i 3 klasę oraz zakres badań okresowych.

Prosimy o rejestrację telefoniczną lub osobistą w gabinecie komisji lotniczo-lekarskiej z około dwutygodniowym wyprzedzeniem
717924094, 506395795

 • Rejestracja od godziny 8.00 do 9.00
 • Badania laboratoryjne (morfologia, gospodarka lipidowa, mocz badanie ogólne, glukoza w surowicy krwi + panel narkotyczny)
 • EKG
 • Audiogram, tympanometria
 • Spirometria
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie przez lekarza orzecznika
 • Badania psychologiczne
 • Rtg klatki piersiowej z opisem (we własnym zakresie)- możliwość wykonania na miejscu w GOBLL
 • Ocena orzecznicza, po jej zakończeniu przesłanie drogą elektroniczną wniosku o akceptację przez lekarza- asesora medycznego lub NLL ULC jest konieczna; po jej otrzymaniu wydanie orzeczenia
 • z uwagi na wymagany przez EASA zakres badań laboratoryjnych z zakresem oczekiwania 1-2 doby robocze orzeczenia są wysyłane pocztą lub do odbioru osobistego przez inną uprawnioną osobę.
 • Rejestracja od godziny 8.00 do 9.00
 • Badania laboratoryjne (morfologia, gospodarka lipidowa, mocz badanie ogólne, glukoza w surowicy krwi)
 • EKG
 • Audiogram, tympanometria
 • Spirometria
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badania neurologiczne
 • Badanie przez lekarza orzecznika
 • Wydanie orzeczenia klasy 2 po zakończeniu procesu orzeczniczego w GOBLL
 • Rejestracja od godziny 8.00 do 9.00
 • Badania laboratoryjne (morfologia, gospodarka lipidowa, mocz badanie ogólne, glukoza w surowicy krwi)
 • EKG
 • Audiogram, tympanometria
 • Spirometria
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie psychologiczne
 • Badanie przez lekarza orzecznika
 • Wydanie orzeczenia
 • Rejestracja od godziny 8.00 – 9.00
 • Badania laboratoryjne (morfologia, gospodarka lipidowa, mocz badanie ogólne, glukoza w surowicy krwi)
 • ew. EKG / audiogram , tympanometria/ spirometria jeśli wygasł okres ich ważności
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badania neurologiczne
 • Inne badania w zależności od aktualnych przepisów i stanu zdrowia
 • Badanie przez lekarza orzecznika
 • Wydanie orzeczenia

Nasze atuty

Wykonujemy badania dla wszystkich klas przewidzianych w orzecznictwie lotniczo-lekarskim – tzn. także wstępne na klasę 1 (potrzebne do uzyskania licencji pilota liniowego) oraz dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego (klasa3)- dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego. Wszystkie badania wykonujemy zgodnie z aktualnymi przepisami lotniczo-lekarskimi (prawo krajowe, międzynarodowe, zgodne z wytycznymi ICAO, EASA, i EUROCONTROL).

Mamy wieloletnie doświadczenie w lotniczym orzecznictwie cywilnym, o czym świadczy nasze archiwum  lotniczo-lekarskie i ponad 70 lat tradycji. Wieloletnie pozytywne oceniano naszą działalność podczas audytów prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zajmujemy się również orzecznictwem w zakresie medycyny pracy, także przy narażeniu na promieniowanie jonizujące (wymagane przez WOMP są skierowania do GOBLL i umowa z podmiotem kierującym na badania pracownicze ). Badania z reguły kończą się po kilku godzinach uzyskaniem orzeczenia lotniczo-lekarskiego do bezpośredniego odbioru lub wysyłką -za potwierdzeniem odbioru, po uzyskaniu niezbędnych wyników, badań i skompletowaniu dokumentacji.

W większości honorujemy aktualne wyniki badań laboratoryjnych zewnętrznych (tj. wykonane do miesiąca wstecz), co może być ważne dla tych, którym szczególnie zależy na czasie lub nie lubią pobierania krwi w dniu badań lotniczo lekarskich prosimy w wykonanie w GOBLL badań laboratoryjnych do orzecznictwa wstępnego na klasę 1. Współpracujemy z firmami lotniczymi i aeroklubami regionalnymi oraz przewoźnikami lotniczymi.

Jak do nas dojechać?