Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2011 roku badania profilaktyczne dla pracowników firm współpracujących z naszą przychodnią, wykonujemy wyłącznie po okazaniu prawidłowo wypełnionego skierowania na badanie profilaktyczne. Skierowanie może być wypełnione wyłącznie na druku umieszczonym na naszej stronie www lub będącym załącznikiem do umowy. Pod pojęciem „prawidłowo wypełnione skierowanie” rozumiemy wypełnienie wszystkich rubryk druku. W przypadku jeżeli czynnik uciążliwy lub szkodliwy nie istnieje należy rubrykę wypełnić : : NIE lub NIE WYSTĘPUJE. W przypadku zaistnienia czynnika szkodliwego należy go wyszczególnić i jeżeli jest to możliwe, podać jego wartość np. godziny pracy przed komputerem na zmianę roboczą (do lub powyżej 4 godzin dziennie), hałas (podać w jednostkach dBA), zapylenie. itp. Zaznaczyć przypadki stwierdzenia w pomiarach przekroczeń NDS i NDN.

Powyższe wymagania są związane z zaleceniami pokontrolnymi WOMP we Wrocławiu. Skierowania wypisane na innych drukach lub wypełnione nieprawidłowo nie będą przyjmowane.

Dyrektor GOBLL AP

Jak do nas dojechać?