Badania wstępne Kl. I i Kl. III zawieszone czasowo, do odwołania